Protestujem, dakle postojim / I protest, therefore i am


Mediji kontrolisani od strane države prenosili su od početka post-izbornih protesta u Beogradu da su ulice pune “alkoholičara, narkomana i stranih plaćenika”, pokušavajući da obesmisle mišljenje običnih ljudi kojima je dosta autokratije i nipodaštavanja. Dali smo glas tim hrabim ljudima, pitajući ih zašto protestuju. Razlozi, koji variraju od potrebe da se pokaže neslaganje sa trenutnim sistemom vrednosti u zemlji do želje da se izbori bolja budućnost za našu decu, pokazuju iskrene motive onih koji protestuju i ukazuju na potencijalnu duboku podelu u današnjem srpskom drustvu.

State controlled Serbian mainstream media channels have stated since the beginning of post-election protests in Belgrade that streets are full of “alcoholics, drug addicts and foreign mercenaries”, trying to defeat the opinions of ordinary people who had enough of autocracy and negligence. We gave voice to these brave people, asking them why do they protest. The reasons given, from urge for showing disagreement with the current system of values in the country to wishes for better future for our children, are showing the real and honest motives of the protesters and pointing to potential deep division of modern Serbian society. 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *